Noemi Batlová

Životopis

Jméno, příjmení, tituly:    Ing. Noemi Batlová
Datum narození:        12.2.1958
Vzdělání:  VŠST Liberec (1981)
 
Odborné kurzy a výcviky
Semináře a kurzy Diakonie každoročně
Teologický kurz (2012-14)
Semináře  na VOŠ Caritas každoročně
Výcvik : Poskytování krizové pomoci lidem zasaženým mimořádnou událostí (2014)

Zaměstnání
ODĚVY Olomouc  (1. 9. 1981 - 30.11.1987)
Oděvní tvorba Olomouc (1.1.1988  - 31.8.1992)
OSVČ  (od 1993)
Pastorační pracovník ČCE (od 1. 9. 2008)

Jazykové znalosti
Němčina - základy
Chorvatština - základy