Mediace

Vymezení mediace

Mediace je neformální způsob řešení mimosoudních sporů. Cílem mediace je
jasně formulovaná, srozumitelná a prakticky uskutečnitelná vzájemně
přijatelná dohoda,na které se podílejí všichni účastníci mediačního procesu.
Dohodu je možné předložit soudu ke schválení či dalšímu rozhodování.

Mediátor

Mediátor je odborník zejména v oblasti efektivní komunikace, vyjednává a
řešení konfliktů. Při zachování neutrality řídí proces mediace.
Snaží se zprostředkovat výměnu informací, které strany doposud nevnímaly
či si je nemohly z různých důvodů sdělit. Dále pomáhá účastníkům definovat
vlastní potřeby a hledat oboustranně přijatelné řešení.

Druhy mediace

1) Rodinná mediace
 - zejména manželské spory, řešení péče a výchovy dítěte, stanovení
    výše výživného a styku s dítětem, příbuzenské a mezigenerační spory

2) Obchodní spory
- zejména pracovně právní a zaměstnanecké spory, spory mezi spolumajiteli
   firmy, spory mezi firmami a spory mezi zákazníkem a firmou

3) Občanské spory
- zejména spory sousedské, dědické a mezi občany, dále spory majetkové,
  autorské, etnické, ekologické, mezi nájemníky a mezi občanem a institucí

4) Mediace v trestním řízení
- zejména náhrada škody a urovnání problémových vztahů v souvislosti
  s trestným činem

Výhody mediace

- účastníci mají kontrolu nad procesem řešení sporu a výsledkem
- vyhnutí se zdlouhavému soudnímu sporu
- neformální a bezpečné prostředí s důvěrností informací
- možnost vzájemného pochopení
- ujasnění si vzájemných potřeb, očekávání a zájmů
- dobrovolnost
- menší finanční a časová nákladnost
- dosažení vzájemně výhodného řešení