Martin Slabý

Životopis

Jméno, příjmení, tituly:    PhDr. Mgr. Martin Slabý, Ph.D.
Datum narození:                10.9.1979

Vzdělání 
duben 2014       Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP,
                             certifikovaná zkouška v systamatické  psychoterapii
únor 2014          Ministerstvo spravedlnosti ČR, státní zkouška,
                             zapsaný mediátor dle zák. č. 202/2012 Sb.
listopad 2013    IPVZ Praha, atestace z klinické psychologie
2009 - 2015       Filozofická fakulta Palackého Univerzity, Olomouc
                            Doktorandské kombinované studium: psychologie
2005 - 2009       Filozofická fakulta Palackého Univerzity, Olomouc
                            Magisterské kombinované studium: psychologie
2005 - 2007       Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno
                            Magisterské denní studium: psychologie
1999 - 2004       Právnická fakulta Masarykovy Univerzity, Brno
                           Magisterské denní studium: právo
1998 - 1999       Ústav pro jazykovou a odbornou přípravu Karlovy univerzity, Poděbrady

Odborné kurzy a výcviky
2011 - 2012    Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský Jednoletý systemický výcvik
                        v hudebně dramatických terapiích
2011                Asociace mediátorů České republiky Kompexní výcvik mediace
2007 - 2011    Institut GI Praha Komplexní systemický psychoterapeutický výcvik "Umění terapie"

Zaměstnání
2008 - nyní    Psychiatrická léčebna v Kroměříži, psycholog /plný úvazek/
2007 - 2008    Psychologická ambulance PhDr. Dagmar Konečné v Zábřeh, psycholog
                          /poloviční úvazek/
2007 - 2009    Hospic na Svatém Kopečku, psycholog /poloviční úvazek/
2006 - 2007    Notářský koncipient u JUDr. Jarmily Slabé v Kutné Hoře, právník /plný úvazek/
2005 - 2006    Advokátní koncipient u JUDr. Dušana Navrátila v Olomouci, právník /plný úvazek/

Jazykové znalosti
Němčina -dobrá
Angličtina - základy