Dalimil Staněk

Životopis

Jméno, příjmení, tituly:     PhDr. Dalimil Staněk, DiS.
Datum narození:        18. 5. 1986

Vzdělání
VOŠ - ETS obor teologie (2009)
FF UPOL obor psychologie (2013)

Odborné kurzy a výcviky
TKI - Kurz telefonní krizové intervence (2009)
ŠHVT - Školení hlavních vedoucích táborů (2010)

Zaměstnání
Jazyková agentura LinguART - lektor angličtiny (1. 4. 2008 - 30. 6. 2009)
Kazatel Církve bratrské v Olomouci (od 1. 7. 2009)
Učitel na VOŠ Dorkas - předmět pastorace (od 1. 9. 2012)
Učitel na Evangelikálním teologickém semináři v Praze (od 1. 9. 2014)

Jazykové znalosti
Angličtina - dobrá
Němčina - základy
Hebrejština - pasivní znalost
Řečtina - pasivní znalost