Ceník

Cena za hodinové setkání je dobrovolná dle možností klienta; minimálně 100,- Kč/ hodinu. Doporučená cena je 300,- Kč/hodinu.